Kepler logistics uy tín chất lượng

M Homepage Slide1

M Homepage Slide3

Kepler Logistics Company Vietnam Consults And Provides Complete Clinical Trial Logistics Solutions To The Life Sciences Industry

icon homeTrang chủ > DỊCH VỤ > Các Dịch Vụ Đại Lý Khác

Kepler Logistics còn triển khai nhiều dịch vụ liên quan:

 • Đại lý tàu

 • Giấy phép xuất nhập khẩu

 • Phun khử trùng: chúng tôi hiểu rõ yêu cầu riêng của từng thị trường và đảm bảo công ty khử trùng thực hiện đúng yêu cầu

 • Kiểm dịch

 • Giám định / kiểm định: chúng tôi thu xếp nhiều loại giám định / kiểm định khác nhau

 • Đăng ký xe cơ giới

 • Chứng nhận xuất xứ: chúng tôi xin các form giấy chứng nhận xuất xứ khác nhau cho các trường hợp khác nhau

 • Giấy tờ lãnh sự

 • Giấy phép làm việc

 • Hàng cá nhân

 • Bảo hiểm hàng: lấy báo giá, lịch sử bồi thường của các công ty bảo hiểm cho khách hàng

 • Kiểm kiện

 • Thanh toán hộ thuế và VAT

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

View All Stories

Data Elements: ucUserControlCaseStudiesHome.aspx
Hoạt động vận chuyển
Văn phòng Kepler logistics
Cửa khẩu Hữu Nghị
linkedin iconFollow Us
rate iconRate Converter
world iconWorld Clock
New York
August 10, 2015
|
21:30:33 DST
Los Angeles
August 10, 2015
|
18:30:33 DST
Paris
August 11, 2015
|
3:30:33 DST
Sydney
August 11, 2015
|
11:30:33
flight icon Flight Tracker