Kepler logistics uy tín chất lượng

M Homepage Slide1

M Homepage Slide3

Kepler Logistics Company Vietnam Consults And Provides Complete Clinical Trial Logistics Solutions To The Life Sciences Industry

icon homeTrang chủ > DỊCH VỤ > Hàng Quá Cảnh Đường Bộ - Đường Sông

Kepler Logistics JSC triển khai dịch vụ hàng hóa quá cảnh đường bộ - đường sông:

  • Quá cảnh qua Việt Nam đến Nam Trung Quốc và ngược lại

  • Quá cảnh qua Việt Nam đến Lào và ngược lại

  • Quá cảnh qua Việt Nam đến Cambodia và ngược lại

  • Nhận hàng trực tiếp từ tàu mẹ sang tàu chuyển tải / xà lan / xe để tiết kiệm chi phí và giảm rủi ro

  • Áp tải hàng

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

View All Stories

Data Elements: ucUserControlCaseStudiesHome.aspx
Hoạt động vận chuyển
Văn phòng Kepler logistics
Cửa khẩu Hữu Nghị
linkedin iconFollow Us
rate iconRate Converter
world iconWorld Clock
New York
August 10, 2015
|
21:30:33 DST
Los Angeles
August 10, 2015
|
18:30:33 DST
Paris
August 11, 2015
|
3:30:33 DST
Sydney
August 11, 2015
|
11:30:33
flight icon Flight Tracker