Kepler logistics uy tín chất lượng

M Homepage Slide1

M Homepage Slide3

Kepler Logistics Company Vietnam Consults And Provides Complete Clinical Trial Logistics Solutions To The Life Sciences Industry

icon homeTrang chủ > DỊCH VỤ > Vận Tải Quốc Tế Đường Biển

Vận tải đường biển là phương thức vận tải kinh tế nhất (rẻ nhất) và cho phép vận chuyển hàng hóa đến nơi xa xôi nhất, điều mà các phương thức vận tải khác không làm được với kinh phí hạn chế. Điều quan trọng khi sử dụng vận tải đường biển là lựa chọn thời điểm, hãng tàu, để thời gian vận chuyển là ít nhất, chi phí rẻ nhất. Đồng thời, cũng phải lựa chọn để kết hợp vận tải đường biển với các phương thức khác trước và sau vận tải đường biển sao cho giá thành và thời gian vận chuyển của cả tuyến đường là tối ưu.

Với các dịch vụ của Kepler Logistics JSC:

  • NVOCC

  • Đăng ký hợp pháp với Ủy ban Hàng Hải Hoa Kỳ - US Federal Martime Council (FMC) registered # 023190

  • Cửa đến Cửa

  • Cảng đến Cảng

  • Hàng lẻ, hàng nguyên cont

  • Hàng tự lăn bánh (roll on roll off)

  • Vận tải đa phương thức

  • Giải pháp cho hàng quá khổ quá tải

  • Hàng container của chủ hàng

  • Tra cứu hành trình qua mạng

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

View All Stories

Data Elements: ucUserControlCaseStudiesHome.aspx
Hoạt động vận chuyển
Văn phòng Kepler logistics
Cửa khẩu Hữu Nghị
linkedin iconFollow Us
rate iconRate Converter
world iconWorld Clock
New York
August 10, 2015
|
21:30:33 DST
Los Angeles
August 10, 2015
|
18:30:33 DST
Paris
August 11, 2015
|
3:30:33 DST
Sydney
August 11, 2015
|
11:30:33
flight icon Flight Tracker